PRACOWNICY SZKOŁY

12 lipiec 2018

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Beata Polaniecka

WICEDYREKTOR SZKOŁY

mgr Jolanta Ciastoń

NAUCZYCIELE

mgr Jolanta Ciastoń – j. Polski, biblioteka
mgr Kinga Ćwintal – wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna
mgr Agnieszka Gawron – historia, geografia
mgr Katarzyna Gwiazda - wychowanie przedszkolne
mgr Agata Koćma – edukacja wczesnoszkolna, matematyka
mgr Marta Koronowicz – j. polski
mgr Kinga Kozłowska – matematyka
mgr Anna Łata – edukacja wczesnoszkolna, muzyka
mgr Dominika Łuszcz – wychowanie przedszkolne
mgr Agnieszka Marekwia – Wójcik - fizyka, matematyka
mgr Barbara Marszałek – edukacja wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne, biblioteka
mgr Maria Olszewska- wychowanie do życia w rodzinie, doradztwo zawodowe
mgr Katarzyna Pilch – j.niemiecki
mgr Olga Sadłoń – wychowanie przedszkolne
mgr Justyna Opara – Samborska – przyroda, biologia, j. angielski
mgr Monika Rafalska – Suchanek – historia, świetlica, wiedza o społeczeństwie, j. angielski
mgr Marek Szałas – informatyka, technika, edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Monika Tondos – wychowanie przedszkolne
mgr Paweł Trefon – religia
mgr Magdalena Trzcionka – plastyka
mgr Marzena Wałęsa – chemia
mgr Anna Wirek – Wszoła – j. angielski
mgr Daria Wyszyńska – świetlica

PEDAGOG

mgr Małgorzata Piasecka
mgr Marta Koronowicz

SPECJALIŚCI

mgr Agnieszka Barańska – Białas – logopeda
mgr Kinga Ćwintal – gimnastyka korekcyjna
mgr Marta Koronowicz – socjoterapeuta,terapeuta pedagogiczny
mgr Halina Kuraś - terapeuta
mgr Katarzyna Gwiazda – terapeuta pedagogiczny
mgr Barbara Marszałek – surdopedagog
mgr Beata Polaniecka - surdopedagog

NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY

mgr Klaudia Śrubarczyk

POMOC NAUCZYCIELA

p.Iwona Lis
mgr Agnieszka Maciejczyk