DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

28 maj 2018

W roku szkolnym 2022/23 dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych są:


31 PAŹDZIERNIKA (pn.) - zajęcia opiekuńczo - wychowawcze dla chętnych


2 MAJA (wt.) - zajęcia opiekuńczo - wychowawcze dla chętnych


23-25 MAJA (egzamin ósmoklasisty) - zajęcia opiekuńcze dla chętnych uczniów klas I-VII


9 CZERWCA (pt.) - zajęcia opiekuńczo - wychowawcze dla chętnych