KADRA

15 lipiec 2018
  • DYREKTOR ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W GRÓDKOWIE

mgr Beata Polaniecka

  • NAUCZYCIELE

Olga Sadłoń - wychowawca grupy, nauczyciel kontraktowy, prowadzący zajęcia logorytmiczne

Katarzyna Gwiazda - wychowawca grupy, nauczyciel kontraktowy, terapeuta pedagogiczny

Monika Tondos - wychowawca grupy, nauczyciel dyplomowany

Anna Golanka - wychowawca grupy, nauczyciel stażysta

Dominika Łuszcz – wychowawca grupy, nauczyciel kontraktowy, terapeuta ręki

Agnieszka Barańska – Białas - logopeda

Paweł Trefon - nauczyciel religii

Monika Rafalska - Suchanek - nauczyciel języka angielskiego

  • PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

Edyta Białas - sekretarz szkoły

Karolina  Białas - intendent

Beata Czajer - woźna oddziałowa

Iwona Lis, Agnieszka Maciejczyk - pomoc nauczyciela

Jacek Szurgot – konserwator

Renata Kujawska - sprzątaczka