ROZKŁAD DNIA

15 lipiec 2018

Godziny zajęć

Zagospodarowanie czasu

6.30 – 8.15

Schodzenie się dzieci. Indywidualne kontakty z dziećmi. Praca stymulacyjno- usprawniająca indywidualna lub w małych grupach. Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe i muzyczno- ruchowe.

8.15 – 8.30

Zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania.

8.30 – 9.00

Śniadanie. Kształtowanie nawyku kulturalnego zachowania się podczas posiłku.

9.00 – 9.30

Zajęcia zorganizowane z całą grupą zgodnie z wybranym programem.

9.30 – 10.00

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

10.00 – 11.00

Gry i zabawy na placu przedszkolnym, spacery. Ćwiczenia gimnastyczne, doświadczenia, obserwacje przyrodnicze.

11.00 – 11.15

Zabiegi higieniczne.

11.15 – 11.30

Zajęcia z języka angielskiego

11.30 – 12.00

Obiad. Kształtowanie nawyku prawidłowego posługiwania się sztućcami.

12.00 – 13.00

Zajęcia zorganizowane z całą grupą zgodnie z wybranym programem – zabawy i zajęcia relaksacyjne, czytanie bajek, zabawy i zajęcia rozwijające mowę, ćwiczenia graficzne.

13.00 – 16.30

Zabawy plastyczne, muzyczno- ruchowe, badawcze. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, gry i zabawy na placu przedszkolnym.