NUMERY KONT

18 lipiec 2018

KONTO ŻYWIENIA

Bank Spółdzielczy w Będzinie oddział w Psarach

88 8438 0001 0000 3519 2000 0040

z dopiskiem – imię i nazwisko dziecka

 ♦

KONTO WPŁAT ZA POBYT W PRZEDSZKOLU

Bank Spółdzielczy w Będzinie oddział w Psarach

46 8438 0001 0000 3519 2000 0020

z dopiskiem – imię i nazwisko dziecka

 ♦

KONTO RADY RODZICÓW

Bank Spółdzielczy w Będzinie oddział w Psarach

05 8438 0001 0000 0635 2000 0010

z dopiskiem – imię i nazwisko dziecka, klasa