UBEZPIECZENIE

11 wrzesień 2018
SZANOWNI RODZICE!

 W TYM ROKU SZKOLNYM DZIECI SĄ

OBJĘTE UBEZPIECZENIEM NNW W ERGO HESTII

 SUMA UBEZPIECZENIA: 10 000 ZŁ

 SKŁADKA: 35 ZŁ PŁATNE DO KOŃCA WRZEŚNIA

 NR POLISY: 903013833917

 

 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA ORAZ SPOSOBY ZGŁASZANIA

SZKODY (przesłane przez e-dziennik)