HISTORIA SZKOŁY

12 lipiec 2018

Historia szkolnictwa w Gródkowie sięga już około 1890 roku. Gródkowskie dzieci pobierały naukę w prywatnym domu, po byłej karczmie, Jakuba Jeszke oraz w budynku Łukasza Szastaka. Pierwszy znajdował się w miejscu, gdzie obecnie znajduje się plac zabaw przed budynkiem istniejącej szkoły- nauczycielem był Antoni Fickowski, mieszkaniec  Psar. Była to szkoła czteroklasowa, a uczniowie chcący kontynuować naukę uczyli się w Psarach, Grodźcu i Łagiszy.

Około 1928 roku w Gródkowie uruchomiono przedszkole (tzw. ochronka) w  prywatnym domu, należącym do rodziny Zofii Szczypy. Właścicielka wynajmowała dwie izby na pomieszczenia przedszkolne. Jedno pomieszczenie zajmowała nauczycielka przedszkola Zofia Nikodem, w drugim odbywały się zajęcia. Przedszkole przetrwało do 1948 roku.

W 1958 roku w sali Klinkierni  odbyło się zebranie mieszkańców z udziałem przedstawicieli władz administracyjnych, na którym podjęto  decyzję o budowie szkoły i powołano Społeczny Komitet Budowy Szkoły. Szkołę zbudowano w ramach ogólnopolskiej akcji Tysiąca Szkół na Tysiąclecie Państwa Polskiego. Udział społeczeństwa w budowie wynosił 30% wartości, pozostałą część pokrywało państwo. Mieszkańcy dobrowolnie opodatkowali się miesięcznie na kwotę 50 zł oraz każdy gródkowianin przepracował przy budowie szkoły 320 roboczogodzin. Powołano również zespoły, które poszukiwały pomocy finansowej w okolicznych fabrykach  i zakładach przemysłowych.

W wyniku działań Komitetu uzyskano zaświadczenie o lokalizacji i zezwolenie na budowę szkoły. Wieloletnie marzenia społeczności o własnej szkole spełniły się 2 grudnia 1963 roku, kiedy nastąpiło przekazanie nowo otwartej szkoły kierownikowi Marianowi Dłubakowi. Uroczystego otwarcia dokonał Inspektor Oświaty w Będzinie - p.Zachariasz. Podziękowanie w imieniu mieszkańców złożyła pani  Jadwiga Kubica oraz przewodniczący Komitetu Budowy Szkoły inż. Władysław Błach. Szkoła gródkowska została wybudowana systemem gospodarczym przy dużym udziale mieszkańców. Pomagali oni finansowo, dostarczali własne środki transportowe i budowlane. W ten sposób powstał nowoczesny budynek wyposażony w centralne ogrzewanie, bieżącą wodę, toalety, kuchnię, salę gimnastyczną, świetlicą.  Dzieci, które musiały przedtem chodzić do szkół w Psarach i Grodźcu, otrzymały nowoczesne warunki do nauki w swojej miejscowości.

W  roku szkolnym 1963/1964  naukę rozpoczęło 143 uczniów, funkcjonował również oddział przedszkolny. Szkołę wyposażono w dwa radioodbiorniki, telewizor, projektor oraz pomoce naukowe.

Dyrektorzy:

mgr Józef Ledwoch 1965 -2001

mgr Bożena Wieczorek 2001 -2016

mgr Beata Polaniecka 2016 

Ważniejsze daty z życia szkoły:

W styczniu 1994 r.  obchodzono 30-lecie istnienia placówki, zorganizowane przez dyrektora – mgr Józefa Ledwocha.

1999 rok wdrożenie reformy systemu edukacji w Polsce, szkoła stała się placówką sześcioklasową.

2003 rok - szkoła obchodzi  jubileusz  40- lecia.

 9 października 2009 roku  uroczyste wręczenie Sztandaru Szkole,  ufundowanego przez Radę Rodziców.

2013 rok uroczystość jubileuszu 50-lecia szkoły.

2014 rok – szkoła dysponuje nowoczesnym, wielofunkcyjnym boiskiem z bezpieczną nawierzchnią.

2015 rok – rozpoczęto opracowywanie projektów budowy sali gimnastycznej i przebudowy szkoły w celu uzyskania odrębnej części przeznaczonej pod funkcję przedszkolną.

2017 rok-  otwarcie  nowoczesnej pracowni przyrodniczo- ekologicznej w ramach projektu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

2018 rok –uroczyste otwarcie nowego przedszkola oraz placu zabaw.

Budynek jaki możemy dziś zobaczyć zyskał nowy wizerunek dzięki prowadzonym od 2006 r. systematycznym remontom i termomodernizacji:
wymieniono stolarkę okienną, drzwi wejściowe, pomalowano korytarze i sale lekcyjne, odnowiono parkiety i zakupiono nowe meble dla klas i kuchni szkolnej, zakończono remonty sanitariatów, klasy wyposażono w interaktywne tablice, uruchomiono nowoczesną pracownię komputerową. Ostatnim nabytkiem szkoły jest altana ogrodowa, w której prowadzone są zajęcia i obserwacje przyrodnicze.

JUBILEUSZ