PRACOWNICY SZKOŁY

12 lipiec 2018

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Beata Polaniecka

 NAUCZYCIELE

mgr Jolanta Ciastoń – j. polski
mgr Kinga Ćwintal – wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna
mgr Agnieszka Gawron – historia, geografia
mgr Anna Golanka – wychowanie przedszkolne
mgr Katarzyna Gwiazda - wychowanie przedszkolne
mgr Krystyna Jaworska – wychowanie przedszkolne
mgr Marta Koronowicz – j. polski
mgr Kinga Kozłowska – matematyka
mgr Anna Łata – edukacja wczesnoszkolna, muzyka                     
mgr Katarzyna Łozińska - Jach – j. niemiecki                     
mgr Dominika Łuszcz – wychowanie przedszkolne
mgr Agnieszka Marekwia – Wójcik - fizyka
mgr Barbara Marszałek – edukacja wczesnoszkolna, biblioteka
mgr Maria Olszewska - wychowanie do życia w rodzinie
mgr Aneta Poczęty - doradztwo zawodowe
mgr Olga Sadłoń – wychowanie przedszkolne
mgr Justyna Opara – Samborska – przyroda, biologia, j. angielski
mgr Monika Rafalska – Suchanek – historia, świetlica, wiedza o społeczeństwie, j. angielski
ks. Mariusz Socala – religia
mgr Marek Szałas – informatyka, technika, edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Monika Tondos – edukacja wczesnoszkolna
mgr Paweł Trefon – religia
mgr Magdalena Trzcionka – plastyka
mgr Marzena Wałęsa – chemia
mgr Anna Wirek – Wszoła – j. angielski
mgr Danuta Zaręba - wychowanie przedszkolne

PEDAGOG

mgr Halina Kuraś

PEDAGOG SPECJALNY

mgr Klaudia Nowak

PSYCHOLOG

mgr Wirginia Fułat

SPECJALIŚCI

mgr Monika Tondos  – logopeda
mgr Anna Golanka – logopeda
mgr Kinga Ćwintal - gimnastyka korekcyjna
mgr Marta Koronowicz - socjoterapeuta, terapeuta pedagogiczny
mgr Halina Kuraś – terapeuta 
mgr Katarzyna Gwiazda - terapeuta pedagogiczny
mgr Krystyna Jaworska - terapeuta pedagogiczny
mgr Barbara Marszałek - surdopedagog
mgr Beata Polaniecka - surdopedagog
mgr Aneta Poczęty - tyflopedagog
mgr Wirginia Fułat - oligofrenopedagog

NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY

mgr Klaudia Nowak
mgr Aneta Poczęty
mgr Paulina Michałek

POMOC NAUCZYCIELA

p.Iwona Lis
mgr Agnieszka Maciejczyk
p. Katarzyna Sziga