AKTYWNA TABLICA

20 lipiec 2018

W ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych „Aktywna tablica” zakupiono monitor dotykowy oraz zestaw interaktywny za łączną kwotę 14 000 zł.
Sprzęt ten jest wykorzystywany  zarówno w bieżącej pracy z uczniami, jak i w czasie zajęć pozalekcyjnych. Przyczynia się to do zmiany sposobów nauczania i uczenia się, a w efekcie do podniesienia ich efektywności.
Podejmujemy następujące działania:

  • wykorzystanie technologii TIK w procesie kształcenia i uczenia się m.in. poprzez korzystanie na lekcji z różnorodnych zasobów internetowych (plansz, słowników, encyklopedii), programów edukacyjnych, otwartych zasobów edukacyjnych, praca z różnymi rodzajami plików – tekstowe, graficzne, animacje.
  • poszerzenie kompetencji zawodowych nauczycieli z zakresu posługiwania się nowoczesną technologią. Zorganizowanie szkolenia poświęconego możliwościom monitora interaktywnego i sposobom wykorzystania go na zajęciach. Przeprowadzanie lekcji w oparciu o własne konspekty z uwzględnieniem ćwiczeń interaktywnych.
  • poszerzenie kompetencji uczniowskich, w tym rozwijanie myślenia komputacyjnego, samodzielności w uczeniu się. Przeprowadzenie przynajmniej jednego w semestrze projektu, którego wykonanie będzie przebiegało w oparciu o wykorzystanie monitora. Umożliwienie uczniom jak najczęstszego korzystania z tych pomocy.
  • upowszechnianie wśród nauczycieli przykładów dobrych praktyk – poprzez wymianę przygotowanych przez nauczycieli materiałów edukacyjnych (biblioteka wirtualna) oraz przeprowadzenie lekcji koleżeńskiej z wykorzystaniem monitora.
  • podniesienie atrakcyjności zajęć dzięki wprowadzeniu ciekawych dla uczniów bodźców, zasady interaktywności, postawieniu ucznia w sytuacji wymagającej kreatywności i działania.
  • wprowadzenie w bieżącą pracę na lekcji podręczników w wersji elektronicznej i interaktywnej.