JOB SHADOWING

24 październik 2022

W styczniu 2020 roku nauczycielki: Magdalena Trzcionka i Justyna Opara – Samborska oraz dyrektor Beata Polaniecka odbyły „job shadowing” w cypryjskiej szkole. Zrealizowano go w celu obserwacji zajęć, w szczególności prowadzonych dwujęzycznie oraz organizacji pracy placówki partnerskiej i jej sposobów na radzenie sobie z problemami i wyzwaniami, które już występują lub mogą pojawić się w przyszłości w naszejszkole. Dimotiko Sxoleio Pano Polemidion - Karmiotissas znajduje się w Pano Polemidia, na zachodnich przedmieściach miasta Limassol. Społeczność szkolna jest bardzo zróżnicowana pod względem statusu społecznego i ekonomicznego (raczej średni i niski),pochodzenia (imi-granci i uchodźcy, w tym sieroty) oraz odmiennych kultur kraju pochodzenia. Społeczność szkolna z roku na rok staje się bardziej wielokulturowa, przez co pojawiły się problemy z komunikacją (coraz większy odsetek uczniów wcale nie mówi po grecku), językiem lekcji (większość lekcji odbywa się po grecku, co utrudnia obcym uczniom naukę), poczuciem wyobcowania oraz małą stycznością w życiu codziennym z językiem angielskim. W związku z tym działania w szkole nastawione są na wyrównywanie szans, by uczniowie, mimo niskiego kapitału początkowego, mogli się rozwijać, poszerzać swoje horyzonty i wzbogacać doświadczenia poprzez zapewnienie atrakcyjnej oferty edukacyjnej.

Szkoła od ponad pięciu lat wdraża metodologię CLIL jako rozwijającą się, elastyczną koncepcję, która zapewnia motywujące i wartościowe doświadczenia , zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami uczniów. W tym roku placówka została wyróżniona najwyższym odznaczeniem honorowym przyznawanym przez Cypryjską Komisję CLIL - nagrodą GOLDEN CLIL.

Nauczycielki z gródkowskiej szkoły brały udział w zajęciach prowadzonych metodologią CLIL przez Anasta-się Kapari i Elenę Koumi. Były to lekcje muzyki, plastyki, edukacji ekologicznej i zdrowotnej. Umożliwiło to praktyczne poznanie metody, w tym pomocy dydaktycznych, organizacji lekcji, aranżacji przestrzeni klasowej. Widoczne były również same efekty pracy dzieci. Niezwykle cenne było spotkanie z krajowym koordynatorem CLIL - Petrulą Kouroukla. Koordynator jeździ po całym kraju do szkół, w których są nauczyciele uczący tą metodą. Służy im radą oraz obserwuje lekcje przez nich prowadzone w celu podwyższenia jakości oferowanej formy edukacji. Inspirujące okazały się również rozmowy poświęcone sposobom radzenia sobie z wykluczeniem, biernością społeczną, brakiem motywacji do nauki. Szczególną uwagę skupiono na problemie adaptacji dzieci uchodźców z Syrii oraz metodach pracy z nimi. Wypracowane konkluzje na pewno zaowocują wprowadzeniem nowych rozwiązań w gródkowskiej placówce, służących podniesieniu efektywności kształcenia.

GALERIA
ART GAMES
ART IN EARLY MEDIEVAL EUROPE
ART JOBS TIES
ART BOX
ART LESSON 2ND GRADE
ART LESSON FRUIT PORTRAIT
CLIL LESSON PLANS SPRING BIRD
CLIL PAINT YOUR FUTURE