KONKURSY PLASTYCZNO-JĘZYKOWE

25 październik 2022

W czerwcu 2022 gródkowska szkoła zorganizowała dwa konkursy plastyczno -językowe skierowane do uczniów i uczennic Gminy Psary , które nakierowane były na promocję j.angielskiego poprzez działania twórcze. Wpłynęło ponad 50 prac wyróżniających się pomysłowością i estetyką wykonania oraz oryginalnością w podejściu do tematu.

Konkurs “My first dictionary” skierowany był do uczniów klas 1-3 .

Celami konkursu było: zapoznanie uczniów z pracą ze słownikiem, rozwijanie umiejętności plastycznych, wzbudzanie zainteresowania językiem angielskim oraz poszerzanie ogólnego zakresu słownictwa w języku angielskim.

Uczniowie w ramach kilku kategorii tematycznych (Body parts, Farm animals, Wild animals , Food, Body parts, Colours and Shapes , School objects ) mieli przedstawić pojęcia/przedmioty w postaci graficznej.

Drugi konkurs “Angielski idiom w obrazkach” skierowany był do uczniów klas 4-8, który polegał na przedstawieniu w wersji graficznej wybranego idiomu angielskiego. Celem konkursu była nauka poprzez zabawę i ukazanie potrzeby znajomości idiomów angielskich, które nadają wypowiedzi żywszy i bardziej obrazowy charakter oraz rozładowują napięcie pomiędzy rozmówcami dzięki swemu dowcipnemu brzmieniu.

Wierzymy, że organizacja konkursów przyczyniła się do popularyzacji nauki j.angielskiego oraz utrwalenia słów i pojęć, które były przedmiotem konkursów.

GALERIA
DYPLOMY - ANGIELSKI IDIOM
DYPLOMY - MY FIRST DICTIONARY