UCZESTNICY PROJEKTU

25 październik 2022

LISTA NAUCZYCIELI ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU POWERSE

Projekt p.t. "Można lepiej! , Można ciekawiej!”

Numer projektu: 2019-1-PL01-KA101-063267

Termin realizacji : 30.08.2019 -30.08.2022 

 

Projekt przewiduje 14 mobilności, w tym 10 szkoleniowych :

 • Pięć szkoleń specjalistycznych:

 1. CLIL Practical Methodology for Teachers Working with CLIL / Two weeks ( ETI Malta) Justyna Opara-Samborska, nauczyciel j.angielskiego, biologii i przyrody.

 2. Content and Integrated Language Learning- CLIL / Two weeks ( CES, Edinburgh) Magdalena Trzcionka , nauczycielka plastyki i techniki z uprawnieniami do nauczania dwujęzycznego.

 3. Erasmus+ Teacher Training” i “Erasmus+ Technology in the Classroom” / two weeks (Inlingua Edinburgh Language School, Edinburgh Maria Olszewska , nauczycielka j.polskiego, doradztwa zawodowego i WDŻ

 4. Learning, Fun & Games – Methodology for Primary School / one week ( ETI, Malta) Monika Rafalska-Suchanek, nauczyciel historii i WOSu z uprawnieniami do nauczania j.angielskiego w przedszkolu

 5. Learning, Fun & Games – Methodology for Primary School / one week ( ETI, Malta) Olga Sadłoń , wychowawca przedszkolny

Ponadto (podniesienie kompetencji zawodowych poprzez możliwość korzystania z międzynarodowych szkoleń specjalistycznych, aktywne włączenie się we współpracę międzynarodową) pięć szkoleń językowych:

 • Fluency and English Language Development for Educational Staff”/ Two weeks (ETI Malta) dla pięciu nauczycieli ze znajomością j. angielskiego na poziomie A2:

 1. Beata Polaniecka , dyrektor , nauczyciel j.polskiego

 2. Kinga Ćwintal,nauczycielka W-Fu

 3. Monika Tondos, wychowawca przedszkola, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

 4. Agnieszka Marekwia-Wójcik, nauczyciel fizyki

 5. Marzena Wałęsa, nauczyciel chemii

 • Działanie typu job shadowing w cypryjskiej szkole dla trzech uczestników: dyrektora Beaty Polanieckiej, nauczycielki j.angielskiego Justyny Opary Samborskiej i nauczycielki plastyki i techniki z uprawieniami do nauczania dwujęzycznego Magdaleny Trzcionki

 • Działanie typu teaching assignment w fińskiej szkole dla jednej uczestniczki: Magdalena Trzcionka, nauczycielka plastyki i techniki z uprawnieniami do nauczania dwujęzycznego

  GALERIA UCZESTNIKÓW PROJEKTU