INNOWACJE PEDAGOGICZNE

25 październik 2022

INNOWACJA MOVE TO LEARN

Innowacja pedagogiczna  Move to learn jest realizowana na dodatkowych  zajęciach wychowania fizycznego dla osób chętnych z klas 4-8 . Zajęcia mają charakter zabawowy i nastawione są na integrację zespołu, uczą współpracować w grupie. Inspirowane są programem Dreams and Teams , który skupia się na budowaniu zespołowości. W ramach tej innowacji zadaniem nauczyciela jest przygotowanie  uczniów do realizacji działań dla swoich rówieśników i innych uczniów szkoły. Innowacja odpowiada na problemy uczniów w uczeniu się i szuka rozwiązań w zakresie usprawnienia funkcji motorycznych oraz zmniejszenia napięcia mięśniowego.  Dodatkowo poprzez ruch i elementy zabawy jest wprowadzany j. angielski. 

GALERIA

Lekcja otwarta dla klasy 4 - klasa 7 zaprezentowała podstawowe ćwiczenia techniki i taktyki w piłce ręcznej, rozegrano mecz piłki ręcznej - kl 4 zaobserwowała jak taki mecz się gra , poznała stosowanie podstawowych przepisów w praktyce, ochoczo kibicowali.

GALERIA

 INNOWACJA GREENING LANGUAGES

W latach  2020/ 2021 i 2021/2022 uczniowie klasy 7a , a potem 8a na zajęciach rozwijających realizowali innowację pedagogiczną  Greening languages. Zajęcia, odbywające się  w większości po angielsku, łączyły elementy biologii i plastyki i były prowadzone przez  nauczyciela plastyki - Maję Trzcionkę oraz nauczyciel biologii i języka angielskiego- Justynęa Oparę-Samborską metodą CLIL ( Content and Language Integrated Learning).
Na lekcjach online w roku szkolnym 2020/2019 uczniowie używali  różnorodnych narzędzi IT - tworzyli swoje awatary, drzewa , które mówiły  o sobie po angielsku, dowiedzieli się z anglojęzycznych filmów na czym polega globalne ocieplenie i rozważali co należy zrobić, aby rozwiązać ten problem. Tworzyli  filmy o owadach metodą animacji poklatkowej. Uczestniczyli również w wykładach  na temat ptaków  w naszej okolicy. Na tych zajęciach wszyscy pracowali bezstresowo, zamiast sprawdzianów, od czasu do czasu była  rywalizacja w postaci gry w Kahoota. W czerwcu, kiedy wróciliśmy do szkoły, wybraliśmy się na spacer po Lesie Gródkowskim, aby rozpoznawać po liściach rosnące w nim drzewa. Oczywiście, uczniowie otrzymali klucz do rozpoznawania drzew po liściach w języku angielskim.  
W roku szkolnym 2021/2022  ósmoklasiści oglądali  filmy popularnonaukowe z zakresu genetyki i ochrony przyrody i doskonaleje rozumieli. Czytali także teksty związane ze środowiskiem naturalnym i ochroną  przyrody, a następnie rozwiązywali zadania na ich zrozumienie oraz ćwiczenia na słownictwo, tak , aby jak najlepiej przygotować się do egzaminu ósmoklasisty.
Nie zabrakło też zajęć w terenie. Zimą wyszliśmy na plac szkolny i do lasu, aby na podstawie pomiaru grubości pni drzew określić ich wiek, oczywiście zapoznawszy się uprzednio z anglojęzyczną instrukcją .
Ostatnie zajęcia poświęcone były przypomnieniu sobie sobie najważniejszych cech 5 królestw organizmów. Pomimo, że była to już końcówka roku szkolnego, uczniowie z zapałem pracowali w grupach uzupełniając karty pracy,  wykorzystując informacje z Internetu i tworzyli plakat prezentujący charakterystyczne cechy 5 królestw organizmów- oczywiście w języku angielskim.
Jeśli w nowych szkołach spotkają się z CLILem - będzie to dla nich doskonale znana metoda pracy.

GALERIA
INNOWACJA

INNOWACJA PEDAGOGICZNA CLIL - PLASTYKA

Innowacja “Alphabet of art." / ”Alfabet sztuki” jest realizowana od dwóch lat w gródkowskiej szkole.

Uczniowie i uczennice klas czwartych mają możliwość uczestniczyć w zajęciach kreatywno-językowych prowadzonych całkowicie po angielsku. Zajęcia są prowadzone przy zastosowaniu metody CLIL , a także poprzez działania warsztatowe z zakresu sztuki , dramy i rękodzieła. W celu uatrakcyjnienia procesu nauczania zostaną wprowadzone gry i zabawy zespołowe według metody Smart Teachers Play More .

Integralną częścią zajęć jest uczestnictwo w projekcie eTwinning ,który daje możliwość poznania i komunikacji w języku angielskim z rówieśnikami z innych krajów. W zeszłym roku był to projekt Language challenge for neighbours”

Link do twinspace projektu :

https://twinspace.etwinning.net/194007/home

GALERIA
IMAGINATION WORKOUT GAME PRINTABLE 
INNOWACJA 

INNOWACJA DISCOVER AN ARTIST IN YOU!

INNOWACJA