PROJEKT DoDoTok

03 listopad 2022

Program DODOTOK w przedszkolu
Program powszechnej dwujęzyczności DODOTOK to nowatorska i skuteczna metoda nauki języka angielskiego. Głównym założeniem programu jest oswajanie dzieci z językiem angielskim od najmłodszych lat. Aby zwiększyć czas przeznaczony na naukę języka  oprócz zajęć z języka angielskiego, które są obowiązkowymi zajęciami w rozkładzie dnia przedszkolaków, panie przedszkolanki używają angielskiego w czasie typowych codziennych sytuacji.

Dzięki programowi dzieci mają dużo więcej kontaktu z językiem angielskim w ramach czasu, który spędzają w przedszkolu oraz lepiej przyswajają materiał gdyż jest on częściej utrwalany i powtarzany. Co najważniejsze, dziecko przekonuje się, że język to narzędzie do prawdziwej komunikacji i realizacji potrzeb.
Przyjacielem dzieci, który co miesiąc wprowadza ich do zaczarowanego świata języka angielskiego, jest sympatyczny ptak DODO. DODO pisze listy, w których wyjaśnia jakie miejsca zwiedza i gdzie zatrzymuje się w danym miesiącu. Do tej pory przedszkolacy poznali podstawowe zwroty grzecznościowe, wyrażenia używane w łazience, przy stoliku oraz w czasie zabawy. Dzieci chętnie słuchają przygód Dodo i chętnie wykorzystują angielskie zwroty i słówka w przedszkolu. Program ten zapewnia nie tylko edukację najmłodszych, ale również  wsparcie dla rodziców, którzy poznawane zwroty mogą również wykorzystywać w codziennych domowych sytuacjach. Również i nauczyciele mogą liczyć na wsparcie doświadczonych metodyków języka angielskiego.

GALERIA