TEACHING ASSIGNMENT

05 listopad 2022

Udział w teaching assignment czyli praktyce w zagranicznej szkole był  pierwszym tego typu  doświadczeniem zarówno dla mnie, jak i dla całego grona pedagogicznego w szkołach , w których uczę. Na miejsce odbywania praktyki wybrałam typową fińską szkołę w miejscowości o podobnej wielkości , co moja - Ii koło Oulu. Jest to jedna z dwóch szkół podstawowych w tej miejscowości. Uczęszcza do niej ok. 500 dzieci. Zatrudnionych jest ok 50 nauczycieli nie licząc asystentów , którzy stanowią 1/3 tej liczby.   

Projekt przestrzeni wokół szkoły , jak i wewnątrz sprawia, że uczniowie i nauczyciele dobrze się tam czują . Już samo to, że po szkole chodzi się w kapciach tworzy domową atmosferę.  Wszystkie zajęcia prowadzone są w dwugodzinnych blokach , elastycznie dzielonych dłuższymi i krótszymi przerwami. Szkoła zapewnia wszelkie materiały do zajęć począwszy od  zeszytów , a po materiały i sprzęt specjalistyczny do zajęć plastycznych i nauk ścisłych kończąc. Przerwy pomiędzy zajęciami  oraz na lunch odbywają się w różnych godzinach dla różnych klas. W przestrzeni wspólnej , bo nie mogę tego nazwać korytarzami, nie ma hałasu.  Nauczyciele i uczniowie dysponują sprawnym sprzętem ,nie ma problemu z dostępem do dobrej jakości internetu.  

W trakcie mojego pobytu miałam okazję przeprowadzić więcej zajęć niż początkowo planowaliśmy z organizacją przyjmującą . Łącznie było to 26  lekcji plastyki oraz zajęć integracyjno - arterapeutycznych .  Dodatkowo miałam okazję przeprowadzić obserwację zajęć prowadzonych przez fińskich nauczycieli na różnych przedmiotach, co dało mi wgląd w metody pracy stosowane przez nich  w praktyce.  

Wszystkie moje zajęcia prowadzone były w języku angielskim , co wymagało ode mnie zastosowania tzw. twardego  Clilu czyli całkowitego zanurzenia w języku obcym. Wyzwaniem było też to, że nie znałam wcześniej uczniów. Musiałam przygotować zajęcia tak, by uwzględnić maksymalnie różne typy ich inteligencji  oraz  poprowadzić warsztaty poprzez różne kanały sensoryczne.   

Podczas pobytu uczestniczyłam w codziennym  życiu szkoły , w nocnych pobytach uczniów w szkole , obserwowałam sposób zarządzania placówką przez dyrektora. Wnioskami i dobrymi praktykami podzielę   się z Radą Pedagogiczną w mojej szkole, podczas której , oprócz mnie,  wszyscy nauczyciele biorący udział w projekcie, będą mieli okazję do podzielenia  się swoimi obserwacjami i wiedzą.  . Wiele podpatrzonych rozwiązań znalazłoby miejsce w naszej rzeczywistości , na pewno poprawiając jakość organizacji procesu nauczania oraz stopień zadowolenia uczniów , a także satysfakcji z pracy nauczycieli.  

Linki do prezentacji używanych podczas zajęć w fińskiej szkole:

PREZENTACJA 1
PREZENTACJA 2
PREZENTACJA 3
GALERIA