PROJEKT ROZMAWIASZ POMAGASZ

29 listopad 2022

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny Rozmawiasz-Pomagasz polega na organizacji wspólnych lekcji on-line, spotkań, warsztatów i projektów edukacyjnych pomiędzy szkołami w Polsce i innych krajach z partnerami z Afryki, Azji i Ameryki Południowej zrzeszonymi w GoodNetwork.
Partnerami szkół są organizacje społeczne, szkoły, ośrodki wychowawcze, sierocińce i misje reprezentowane przez wolontariuszy i koordynatorów GoodNetwork.
Spotkania on-line odbywają się w wybranym języku obcym - angielskim, hiszpańskim i francuskim.
Wspólne lekcje poświęcone są:

- poznawaniu kultury, zwyczajów danego kraju oraz warunków życia

- doskonaleniu umiejętności językowych

- poznawaniu zainteresowań swoich rówieśników

- uczą wrażliwości i empatii na potrzeby mniej posiadających

- pozwalają nawiązywać przyjaźnie pomiędzy uczniami

- wyzwalają kreatywność i pomysłowość uczniów poprzez organizację wydarzeń mających na celu okresową pomoc dla rówieśników w potrzebie i ich promocję w mediach społecznościowych.