PROJEKTY W SZKOLE

29 listopad 2022

LEKCJA OTWARTA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. V

Zabawa w grupach, każda grupa reprezentuje inne państwo. W formie gry ruchowej uczniowie  muszą zebrać właściwe informacje o swoim państwie.
Szybkość i wiedza- to liczy się tu najbardziej . Ale tez dobra zabawa.

GALERIA