GLOBAL VOLUNTEER AIESEC

20 lipiec 2018

Szkoła bierze udział w międzynarodowym projekcie organizowanym przez pozarządową organizację non-profit AIESEC (International Association of Students in Economic and Commercial Sciences)Projekt ten umożliwia przyjęcie studentów całego świata na praktyki do naszej placówki.

Podczas organizowanych przez nich zajęć uczniowie i przedszkolacy mają szansę poznać kulturę krajów, z których pochodzą wolontariusze oraz uczestniczyć w lekcjach prowadzonych wyłącznie w języku angielskim. To wszystko daje im możliwość sprawdzenia samych siebie, swoich umiejętności językowych i wiedzy o świecie.

W roku szkolnym odwiedzili nas wolontariusze z: Chin, Egiptu, Turcji.

2017/18 - Zhiqing i Huang z Chin, Abdelrhman z Egiptu, Salih z Turcji

2018/19 - Yasz z Turcji  i Sairam z Indii

2019/20 - Kaushi ze Sri Lanki i Mert z Turcji