LEPSZA SZKOŁA

20 lipiec 2018

Uczniowie klas IV- VIII co roku biorą udział w programie Sesja z plusem z matematyki. Program jest częścią projektu edukacyjnego LEPSZA SZKOŁA.

Program, zgodnie z założeniami projektu LEPSZA SZKOŁA, służy rozwijaniu skutecznych metod nauczania i badaniu efektów kształcenia umiejętności matematycznych w ciągu roku nauki.LEPSZA SZKOŁA to ogólnopolski projekt, którego uczestnicy systematycznie badają wyniki pracy uczniów. Ważnym celem projektu jest pomoc w przygotowaniu uczniów do egzaminu ósmoklasisty .

Główne cele projektu:

  • badanie efektywności nauczania,
  • podniesienie poziomu kształcenia,
  • przygotowanie do egzaminów zewnętrznych.

Cel programu:
Badanie postępów uczniów w ciągu roku nauki.


Narzędzie:
Specjalistyczne testy diagnostyczne.

Uczniowie klas IV- VII piszą 3 razy w ciągu roku szkolnego testy diagnostyczne:

  • Sesję 1 – na początku września,
  • Sesję 2 – po I semestrze,
  • Sesję 3 – na końcu roku szkolnego

Uczniowie, wspólnie z dziesiątkami tysięcy uczniów z całej Polski, rozwiązują standaryzowane testy. Po każdym teście mają możliwość porównania swoich wyników z innymi uczniami z województwa i całej Polski.