ZIELONA PRACOWNIA 2017

20 lipiec 2018

9 listopada br. Szkoła Podstawowa w Gródkowie dołączyła do grona szkół, w których otwarto „Zielone Pracownie” współfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Wsparcie finansowe, jak również nagroda w konkursie „Zielona Pracownia projekt”, w łącznej wysokości 36 499,34 zł, pozwoliły placówce na stworzenie nowoczesnej pracowni przyrodniczo – ekologicznej o nazwie „Ekobaza detektywów przyrody”. W klasie odbywają się zajęcia przyrody, biologii i geografii, jak również zajęcia pozalekcyjne w ramach programu „Las gródkowski obok nas” napisanego przez nauczycielkę Justynę Oparę – Samborską.
Nowa sala przyrodnicza po przeprowadzonym remoncie utrzymana jest w tonacji kolorów ziemi. Jedną ze ścian zdobi mural odwzorowujący roślinność gródkowskiego lasu, w klasie zamontowane zostało nagłośnienie, z którego można usłyszeć odgłosy lasu. Całość uzupełniają drzewa statyczne i dynamiczne, z miejscem na hodowlę roślin i zwierząt. Do bieżącej pracy na lekcji w tym świetnie zaaranżowanym miejscu służą zakupione w konkursie pomoce dydaktyczne takie jak: mikroskopy z preparatami trwałymi, modele komórek roślinnych i zwierzęcych, plansze tematyczne, mapy, globusy, wizualizacje cyklów rozwojowych wybranych roślin, modele – szkielety wybranych zwierząt, gry edukacyjne, zestawy preparatów mikroskopowych, zestawy skał, gleb, minerałów, skamieniałości, jak również książki i materiały multimedialne.
Nauka w pracowni wyposażonej w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne na pewno sprzyja rozwojowi młodych talentów oraz przyczynia się do wzrostu zainteresowania przyrodą i ekologią.