GDY WIĘCEJ ŁĄCZY, NIŻ DZIELI

23 luty 2021

Projekt Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży “Gdy więcej łączy, niż dzieli” był realizowany w roku szkolnym 2020/21. Jego adresatami  byli uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Emilii Gierczak w Gródkowie oraz Liceum im. Tarasa Shevchenko z Ukrainy, a partnerami wspierającymi Stowarzyszenie „Baba Yelka” z Ukrainy oraz Stowarzyszenie Edukatorów Kulturalnych „O Wilku Mowa” z Polski.

Celem projektu było zainteresowanie uczniów kulturą, zarówno własną, jak i kraju partnerskiego, oraz dostrzeżenie podobieństw między nimi. Uczestnictwo w nim miało doprowadzić do rozwoju osobistego oraz pogłębić świadomość tożsamości kulturowej, a także budować odpowiedzialność za obraz kultury przekazany przyszłym pokoleniom. Dodatkowo miał wpływać na umiejętność posługiwania się narzędziami cyfrowymi, kształtować umiejętność wyszukiwania, selekcji i porządkowania informacji oraz krytycznej oceny ich przydatności.

Zorganizowane zostały wirtualne wydarzenia i warsztaty, które będą miały miejsce w terminie od 5 do 9 października: TYDZIEŃ POLSKI, a następnie od 19 do 23 października TYDZIEŃ UKRAIŃSKI. Podczas tych spotkań uczniowie wcielali się w rolę etnografów, którzy realizując zadania projektowe oraz biorąc udział w prelekcjach i spotkaniach ze specjalistami i twórcami ludowymi, poszerzali swoją wiedzę w zakresie kultury rodzimej i obcej, stając się nie tylko odbiorcą lecz twórcą kreującym jej kształt. 

Podczas TYGODNIA POLSKIEGO uczestnicy projektu oprócz integracji i poznania swoich środowisk przystąpili do tworzenia publikacji - bestiariusza słowiańskiego tradycyjną techniką graficzną, tworząc linoryty oraz za pomocą tabletów graficznych i profesjonalnego oprogramowania. Dowiedzieli się o ważnych kulturowo niezwykłych zabytkach dla obydwu krajów wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO, stworzyli instalację z wielkoformatowych motywów zdobniczych typowych dla obydwu kultur - wycinanek ludowych, poznali ideę akcji krajoznawczej Geocatching, która zachęca do penetracji okolicy w celu odkrywania ukrytych skrzynek z interesującymi informacjami jej dotyczącymi oraz przystąpili do tworzenia własnej z produktami projektu. Inspirując się działaniami stowarzyszenia „Baba Yelka”, które przeprowadza wywiady techniką mówioną na ukraińskich wsiach, uczestnicy projektu zrealizowali nagrania ze starszymi osobami w swojej okolicy. Działania filmowe były poprzedzone warsztatami z dziennikarką radiową, która przygotowała uczestników do przeprowadzenia wywiadów oraz konsultacjami w zakresie sposobów filmowania i montowania nagrania. TYDZIEŃ POLSKI zostanie zakończony rozstrzygnięciem konkursu online na logo projektu.

TYDZIEŃ UKRAIŃSKI to głównie warsztaty z twórcami ludowymi z Ukrainy, którzy poprowadzili warsztaty z haftu, białego śpiewu, tradycyjnego druku klockowego na tkaninie. Razem gotowaliśmy tradycyjne potrawy, a także wzięliśmy udział w warsztatach fotograficznych poprowadzonych przez specjalistów z Muzeum Górnośląskiego w Gliwicach.

Relacje z działań oraz szczegółowe informacje dotyczące zadań projektowych są dostępne na stronie www.whenmoreunites.com.