MAK - MŁODZI, AKTYWNI, KREATYWNI

23 luty 2021

Projekt „MAK - Młodzi, aktywni, kreatywni” jest realizowany we współpracy z Uniwersytetem Śląskim, Wydziałem Biologii i Ochrony Środowiska.
Adresatami są uczniowie z klas I - IV.  W projekcie bierze udział 45 uczniów. W deklaracjach projektowych uczniowie wybierali bloki zainteresowań, w ramach których uczestniczą w warsztatach. Wśród boków uczniowie i rodzice mogli wybrać blok przyrodniczy, medyczny, chemiczno-fizyczny, matematyczny i informatyczny, humanistyczny oraz  bloki kompetencji miękkich: autoprezentację, pracę zespołową oraz efektywne metody uczenia się.

Podczas projektu uczniowie uczestniczą w zajęciach organizowanych na terenie szkoły, które prowadzą przyjeżdżający gościnnie pracownicy Uniwersytetu Śląskiego.
Kolejnym zadaniem projektowym są wyjazdy uczniów na Uniwersytet Śląski do Katowic. Każdorazowo na warsztaty wyjeżdża 15 osób zgodnie z blokami zainteresowań wybranymi w deklaracjach.
W ramach następnego zadania projektowego uczniowie biorą udział w Festiwalach Nauki. W roku szkolnym 2019/2020 odbyły się Zimowy Festiwal Wiedzy.
W projekcie MAK organizowane są siedmiodniowe półkolonie zimowe. W tym wydarzeniu naukowym organizowanym przez Uniwersytet Śląski i odbywającym się w budynkach uniwersyteckich w Katowicach wzięło udział po 5 uczniów w zimowych półkoloniach  w pierwszym tygodniu ferii i 5 w drugim tygodniu ferii.
Projekt Mak objął także rodziców uczniów. Dla rodziców zorganizowano trzy wykłady z neurodydaktyki.