PIWONIA - POZNAWANIE I WSPÓLNE ODKRYWANIE

23 luty 2021

Projekt „PIWONIA - Poznawanie i wspólne odkrywanie. Nauka innowacyjnie atrakcyjna” jest adresowany do uczniów z klas Va, VI, VII i VIII. W projekcie bierze udział 60 uczniów. Realizowany jest współpracy z Uniwersytetem Śląskim, Wydziałem Biologii i Ochrony Środowiska.
Uczniowie wybierali bloki zainteresowań, w ramach których uczestniczą w warsztatach. Wśród boków uczniowie i rodzice mogli wybrać blok przyrodniczy, medyczny, chemiczno-fizyczny, matematyczny, humanistyczny i informatyczny.

Podczas projektu uczniowie uczestniczą w zajęciach organizowanych na terenie szkoły, które prowadzą przyjeżdżający gościnnie pracownicy Uniwersytetu Śląskiego.
Kolejnym zadaniem projektowym są wyjazdy uczniów na Uniwersytet Śląski do Katowic. Każdorazowo na warsztaty wyjeżdża 15 osób zgodnie z blokami zainteresowań wybranymi w deklaracjach.
W ramach następnego zadania projektowego najlepsi uczniowie biorą udział w warsztatach specjalnych zainteresowań obywających się na terenie Uniwersytetu Śląskiego po zakończeniu zajęć dydaktycznych w szkole. Organizowane są cztery bloki zajęć specjalnych zainteresowań: medyczny, przyrodniczy, matematyczno-fizyczny, informatyczny, w każdym bloku bierze udział dwóch uczniów.
Dla rodziców zorganizowano trzy wykłady z neurodydaktyki.