PROJEKTY SPOŁECZNE W RAMACH LEKCJI WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

13 luty 2024

Metoda projektu jest bardzo lubiana przez uczniów i posiada właściwie same zalety – uczy samodzielnego myślenia, kreatywności w rozwiązywaniu problemów, a przede wszystkim promuje praktyczne doświadczenia.

Głównym jej założeniem jest stworzenie sytuacji, w której uczniowie są aktywnymi uczestnikami procesu nauczania. Nauczyciel pełni rolę mentora i przewodnika, wspierając uczniów w ich działaniach, ale to oni sami są odpowiedzialni za realizację projektu. Umożliwia to kształtowanie odpowiedzialności i zaangażowania w pracę, a także postaw aktywności i poczucia sprawstwa.

Kluczem do sukcesu jest wprowadzenie autentycznych zadań, które są ciekawe dla uczniów i pobudzają do myślenia. W gródkowskiej szkole już od kilku lat co roku odbywa się „Akcja społeczna wos”. Jest to projekt realizowany przez uczniów klas ósmych, w którym proponują różne ciekawe rozwiązania zmieniające życie szkoły - przygotowują zajęcia dla klas młodszych, konkursy, akcje promujące proekologiczne i prozdrowotne zachowania lub rozwijające zainteresowania pozaszkolne, w tym czytelnicze. W ramach tej akcji powstała strona internetowa z ćwiczeniami rozciągającymi, relaksacyjnymi i wspomagającymi kręgosłup, konkurs czytelniczy, stoisko ze zdrową żywnością, konkursy sportowe, projekt kompostownika oraz broszura dla lokalnej społeczności dotycząca zanieczyszczania powietrza i prawidłowego rozpalania w piecu. Takie działania pozwalają uczniom na rozwijanie umiejętności organizacyjnych, pracy zespołowej i podejmowania decyzji, a także rozwijają postawę aktywności na rzecz społeczności lokalnej.

W roku szkolnym 2023/24 ósmoklasiści pracują w ramach ministerialnego projektu „Liga Sprawiedliwości”. Uczniowie co dwa tygodnie wcielają się w postać przedstawiciela prawa i rozwiązują różne problemy z zakresu prawa karnego i cywilnego, poszerzając swoją świadomość w zakresie edukacji prawnej. Swoje pomysły, w jak najciekawszej formie, przesyłają komisji eksperckiej do sprawdzenia i oceny.

Metoda projektu ma wiele zalet w kontekście kształtowania kompetencji miękkich. Przede wszystkim sprzyja rozwijaniu umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych uczniów, którzy muszą wspólnie pracować nad realizacją projektu. Samodzielne planowanie pozwala wypracować prawidłową organizację pracy i orientację na osiągnięcie celu. Dodatkowo, poprzez praktyczne działanie uczniowie łatwiej przyswajają nową wiedzę i umiejętności, które są zastosowane w kontekście rzeczywistym.

Metoda projektu idealnie wpisuje się w potrzeby dzisiejszego społeczeństwa, które coraz bardziej stawia na umiejętności praktyczne i kreatywne myślenie. Kształtuje tak ważną w dzisiejszych czasach inteligencję emocjonalną, zarządzanie czasem czy przywództwo. Praktyczne doświadczenia zdobyte dzięki tej metodzie mogą być później wykorzystywane w życiu codziennym, zarówno w sferze zawodowej, jak i osobistej.

 

Koordynator p. Monika Rafalska-Suchanek