WSZYSTKO JEST... MATEMATYKĄ

13 lipiec 2018

AUTORSKI PROGRAM DODATKOWYCH ZAJĘĆ Z MATEMATYKI
DLA KLASY IV-V SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Program ma na celu utrwalenie oraz poszerzenie wiadomości i umiejętności matematycznych, kształtowanie postaw twórczych, rozwijanie pomysłowości w myśleniu i działaniu. Realizacja jego ma wdrożyć uczniów do samodzielnego, logicznego myślenia, rozwijać ich zdolności i zainteresowania, a także przygotować do dalszej edukacji matematycznej, udziału i osiągania sukcesów w konkursach matematycznych. Matematyczne rozumowanie to podstawa do odnoszenia sukcesów nie tylko w matematyce.
Zadaniem nauczyciela jest poszukiwanie, tworzenie takich metod kształcenia i wychowania, które w atmosferze radości pozwalają uzyskać jak najlepsze rezultaty, udowodnią, że matematyka nie musi być smutna i trudna, a może być wesoła i łatwa. Matematykę da się lubić.
Program realizowany od września 2018 do grudnia 2018 r w ramach projektu mPotęga.

Kinga Kozłowska