GIMNASTYKA BUZI I JĘZYKA

20 lipiec 2018

Program własny usprawniający i stymulujący rozwój mowy. Przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym mającymi trudności natury logopedycznej. Zajęcia są dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci i mają charakter zabawy. Nie zastępują terapii logopedycznej.


Cele:

  • stymulowanie i wspomaganie rozwoju mowy dzieci,
  • skuteczna pomoc dzieciom z nieprawidłowym rozwojem mowy i trudnościami w wymowie,
  • włączanie rodziców do świadomej współpracy nad rozwojem mowy i kształtowaniem prawidłowej wymowy.


Metody: stymulujące rozwój mowy; słowne – instrukcja, objaśnienia, rozmowa; percepcyjne- obserwacja, pokaz; czynne- samodzielnych doświadczeń, zadań stawianych do wykonania, twórcze; gry i zabawy logopedyczne.

Agnieszka Barańska - Białas