DZIECKO - MUZYKA - RUCH

20 lipiec 2018

Program własny opracowany przez mgr Monikę Terlikowską i realizowany w oddziale przedszkolnym. Zawiera elementy wychowania fizycznego, muzycznego i estetycznego. Pozwala kształtować sprawność, osobowość oraz oddziaływać wychowawczo. Muzyka wraz z towarzyszącymi jej ruchem działa jak silny, choć subtelny bodziec wyzwalający u dzieci większe zainteresowanie działalnością ruchową, działa ożywiająco, skłania do własnej interpretacji ruchowej. Zajęcia taneczne przy akompaniamencie muzycznym mają duży wpływ na podniesienie ogólnej sprawności ćwiczących dzieci.

Program prowadzenia zajęć muzyczno- ruchowych opiera się na elementach systemu E.J. Dalcroze’a i C. Orff’a. Wprowadzona została również forma aktywnego słuchania muzyki propagowana przez pedagoga B. Strauss.