PRZYRODA PO ANGIELSKU

20 lipiec 2018

Jest to program autorski łączący nauczanie przyrody z elementami języka angielskiego. Autor: Justyna Opara-Samborska – nauczyciel języka angielskiego i przyrody. Program przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej.

Cele programu to poszerzenie wiedzy przyrodniczej uczniów poprzez korzystanie z różnorodnych tekstów, ćwiczeń i filmów anglojęzycznych (dostosowanych poziomem do umiejętności ucznia) oraz zwiększenie ich kompetencji językowych (poszerzenie słownictwa, doskonalenie umiejętności czytania, słuchania i mówienia w języku angielskim). 

Program został opracowany na 60 godzin lekcyjnych. Używane w nim teksty i ćwiczenia pochodzą z podręczników języka angielskiego dla szkoły podstawowej i dodatkowych materiałów dla nauczycieli.

Zakres treści przyrodniczych jest zgodny podstawą programową dla szkoły podstawowej ( niektóre tematy ,głównie zoologia i geografia świata, rozszerzają treści z podstawy programowej).

Podczas zajęć uczniowie korzystają z map, atlasów i innych przyrodniczych środków dydaktycznych.

Przykładowe tematy zajęć to np. 

The Solar System – Układ Słoneczny

The Moon- Księżyc

Electricity _ Elektryczność

Continents- Kontynenty

Dinosaurs_ Dinozaury

Different kinds of animals- Klasyfikacja zwierząt

Why are raiforests important? – Znaczenie lasów równikowych.