MALI AKTORZY WIELKIEJ SCENY

09 marzec 2020

Program własny z zakresu edukacji teatralnej w przedszkolu.

Dziecko w wieku przedszkolnym wykazuje naturalną potrzebę wyrażania się w różnorodnych formach ekspresji: śpiewie, tańcu, geście, ruchu. Zabawy teatralne to ważny element pracy pedagogicznej przedszkola. Zabawy w teatr wywierają duży wpływ na postawy moralne dzieci, wyostrzają zmysł obserwacji, pozytywnie kształtują osobowość, rozładowują nagromadzone emocje.


Program ma na celu:

  • rozbudzanie kreatywności i swobodnej ekspresji teatralnej,
  • uwrażliwianie na piękno słowa mówionego,
  • rozwijanie uzdolnień twórczych, zainteresowania teatrem,
  • wzbogacanie słownictwa czynnego,
  • zapoznawanie z różnymi formami teatralnymi,
  • wyrabianie odwagi i śmiałości.


Metody pracy: słuchanie czytanych opowiadań, baśni, ćwiczenie wypowiedzi, zabawy z elementami dramy i pantomimy, udział w spektaklach i widowiskach, zabawy naśladowcze i tematyczne.

Paulina Bubel