ZAJĘCIA MUZYCZNO – RUCHOWE W NAUCZANIU ZINTEGROWANYM

09 marzec 2020

Program własny do realizacji w klasach I-III. Zawiera elementy edukacji muzycznej i motoryczno - zdrowotnej. Jego realizacja pozwoli rozbudzić u dzieci zamiłowanie do rytmicznego ruchu przy akompaniamencie muzyki lub śpiewu piosenki, rozwijać pamięć muzyczną, zapamiętać rytmy i następstwa ruchów, elementy tańców.

Cele programu:

  • kształtowanie podstawowych zdolności muzycznych i sprawności psychoruchowej,
  • rozwijanie słuchu muzycznego, umiejętności tanecznych,
  • rozwijanie zdolności motorycznych: szybkości, zwinności, skoczności,
  • rozwijanie wyobraźni przestrzennej i czasowej,
  • wyrabianie pamięci, wyobraźni muzycznej, koncentracji uwagi

 

Lucyna Prokop-Dudek