UCZYMY SIĘ DOBRYCH MANIER

09 marzec 2020

Program edukacyjno – wychowawczy adresowany do dzieci w wieku przedszkolnym. Kultura osobista i dobre maniery to cechy, które są kształtowane przez całe życie. Ważne jest, by rozpocząć tę naukę jak najwcześniej. Nauka dobrych manier stanowi inwestycję w przyszłość dziecka. W ten sposób dziecko poznaje i uczy się prawidłowych zasad zachowania, zwrotów grzecznościowych, manier przy stole, ogłady podczas wyjść do teatru, kina, czy na koncert. Z czasem wpajane zasady staną się nawykami.

Cele programu:

  • rozumienie i stosowanie form grzecznościowych w życiu codziennym
  • rozumienie konieczności bycia życzliwym, kulturalnym i dobrym,
  • kształtowanie współpracy w obrębie grupy przy wykonywaniu zadań,
  • doskonalenie umiejętności szanowania innych, tolerancji
  • kształtowanie umiejętności oceny zachowania się innych osób w konkretnych sytuacjach.

Metody: słuchanie opowiadań czytanych przez nauczyciela oraz ich późniejsze opowiadanie, oglądanie odgrywanych scenek, symulacji, wspólne rozmowy na temat savoir – vivru, śpiewanie piosenek tematycznych, wyrażanie emocji przez prace plastyczne, wykonywanie zadań praktycznych.

Katarzyna Lity