DISCOVER AN ARTIST IN YOU!

09 marzec 2020

Innowacja z nauczania dwujęcznego (plastyka, j. angielski). Zintegrowanie tych treści ma wpłynąć na włączenie w sposób naturalny j. obcego jako środka komunikacji między uczestnikami zajęć.


Cele:

  • stworzenie okazji do spontanicznej i nieskrepowanej komunikacji w j. obcym podczas realizacji projektów,
  • odkrywanie znaczeń i wzorów kulturowych przekazywanych przez różne formy wypowiedzi artystycznej,
  • uatrakcyjnienie nauczania poprzez działania twórcze i performatywne,
  • kształtowanie pozytywnego stosunku do j. angielskiego,
  • stosowanie różnorodnych technikj plastycznych nastawionych na proces twórczy.


Metody: CLIL, metoda projektu, quizy, rozmowy dydaktyczne, grywalizacja, metoda blended learning, metoda ICT.

Magdalena Trzcionka