O PRZEDSZKOLU

15 lipiec 2018

„Leśne przedszkole” w Gródkowie znajduje się od 1 lutego 2018 r.  w nowo wybudowanym segmencie szkolnym w pełni przystosowanym do potrzeb dzieci niepełnosprawnych. Nowe sale są nie tylko wyposażone w nowoczesny sprzęt i funkcjonalnie urządzone; są po prostu piękne. Utrzymane w pastelowych barwach ze starannie przemyślaną przestrzenią sprzyjają edukacji językowej, ruchowej, przyrodniczo – matematycznej i artystycznej. Przedszkole posiada nowoczesny system monitoringu wizyjnego oraz systemu elektronicznej rejestracji czasu pobytu dziecka w przedszkolu. W każdej z sal znajduje się tablica interaktywna oraz tzw. tajemnicza wyspa wraz z podłogą interaktywną. Zdrowe i smaczne posiłki zapewnia szkolna stołówka.
Uzupełnieniem zajęć dydaktycznych są bezpłatne zajęcia dodatkowe nakierowane na rozwój psychoruchowy dzieci tj. zajęcia rytmiczno – taneczne, logorytmiczne oraz psychoruchowe na basenie. Szczególnie warte uwagi są zajęcia specjalistyczne prowadzone w ramach wczesnego wspomagania rozwoju tj. zajęcia logopedyczne oraz ruchowo - korekcyjne.

W przedszkolu dzieci uczą się i bawią w trzech grupach dziennych: Jeżyki, Liski, Sówki.

Wychodząc na przeciw potrzebom rodziców, została utworzona również dodatkowa grupa przedszkolna tzw. popołudniowa: Żabki. Zajęcia odbywają się  od 12.00 do 17.00. Przyjmowane są do niej dzieci z terenu całej gminy Psary. Jest adresowana do najmłodszych dzieci, dla których to będzie pierwszy kontakt z przedszkolem. Mają możliwość uczestniczenia w zajęciach dopasowanych do ich wieku, korzystania z pomocy edukacyjnych, ale co ważniejsze - dzięki kontaktowi z rówieśnikami – uczenia się współpracy, rozwijania możliwości komunikacyjnych, a nawet rozładowania energii.

Dzieci na co dzień korzystają z nowoczesnego placu zabaw położonego w bezpiecznym miejscu.

Godziny pobytu: od 6.30 do 16.30. (grupy dzienne), od 12.00 do 17.00 (grupa popołudniowa)

Opłaty za pobyt poza czasem realizacji podstawy programowej:

Od 01.09.2016 opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu w godzinach poza podstawą programową należy wpłacać na podane niżej konto (termin płatności do 10 każdego miesiąca).

Szkoła Podstawowa im. Emilii Gierczak w Gródkowie
ul. Leśna 2, 42-575 Gródków
nr konta:
46 8438 0001 0000 3519 2000 0020
opis konta: dochody budżetu Gminy Psary

Informacje o kwocie do zapłaty za poprzedni miesiąc uzyskają Państwo u pani intendentki.
Dzieci 6- letnie mają zapewniony darmowy pobyt w przedszkolu.

Opłaty za wyżywienie:

Posiłki zapewnia szkolna kuchnia.

W roku szkolnym 2918/19 stawki żywieniowe wynoszą:

Śniadanie – 1,95 zł

Obiad (dwa dania, kompot) – 3,25 zł

Podwieczorek – 1,30 zł

Opłaty do 10-tego każdego miesiąc na dany miesiąc na konto: Bank Spółdzielczy w Będzinie oddział w Psarach

88 8438 0001 0000 3519 2000 0040

z dopiskiem – imię i nazwisko dziecka

Jadłospis jest dostępny na tablicy ogłoszeń przy wejściu do przedszkola oraz na stronie szkoły w zakładce Rodzice.

Ubezpieczenie:

W roku szkolnym 2018/19 dzieci są ubezpieczone  NWW w Ergo Hestii.

suma ubezpieczenia- 10 000 zł

składka – 38 zł

nr polisy - 903  012 756  039

Szczegółowe warunki ubezpieczenia oraz sposoby zgłaszania szkody są dostępne w sekretariacie lub na tablicy ogłoszeń przy wejściu.