O PRZEDSZKOLU

15 lipiec 2018

Leśne przedszkole” w Gródkowie (oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej im. Emilii Gierczak) znajduje się od 1 lutego 2018 r. w nowo wybudowanym segmencie szkolnym w pełni przystosowanym do potrzeb dzieci niepełnosprawnych. Nowe sale są nie tylko wyposażone w nowoczesny sprzęt i funkcjonalnie urządzone; są po prostu piękne. Utrzymane w pastelowych barwach ze starannie przemyślaną przestrzenią sprzyjają edukacji językowej, ruchowej, przyrodniczo – matematycznej i artystycznej. Przedszkole posiada nowoczesny system monitoringu wizyjnego oraz systemu elektronicznej rejestracji czasu pobytu dziecka w przedszkolu. W każdej z sal znajduje się tablica interaktywna oraz tzw. tajemnicza wyspa wraz z podłogą interaktywną. Zdrowe i smaczne posiłki zapewnia szkolna stołówka. Uzupełnieniem zajęć dydaktycznych są bezpłatne zajęcia dodatkowe nakierowane na rozwój psychoruchowy dzieci tj. zajęcia rytmiczno – taneczne, logorytmiczne oraz ogólnorozwijające. Co roku są realizowane w ramach pozyskanych środków. Szczególnie warte uwagi są zajęcia specjalistyczne prowadzone w ramach udzielania wsparcia psychologiczno - pedagogicznego tj. zajęcia logopedyczne oraz korekcyjne. W przedszkolu pracują: psycholog, pedagog, pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny, logopeda, terapeuta ręki, trener sensoplastyki.

Co roku na pierwszym zebrania rodzice ustalają z wychowawcą grupy plan pracy, w tym dodatkowych warsztatów, wyjazdów, imprez.

W przedszkolu dzieci uczą się i bawią w trzech grupach dziennych: Jeżyki, Liski, Sówki.

Dzieci na co dzień korzystają z nowoczesnego placu zabaw położonego w bezpiecznym miejscu oraz z pełnowymiarowej sali gimnastycznej.

Godziny pobytu: od 6.30 do 16.30.

Opłaty za pobyt poza czasem realizacji podstawy programowej:

Od 01.09.2016 opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu w godzinach poza podstawą programową należy wpłacać na podane niżej konto (termin płatności do 10 każdego miesiąca).

Szkoła Podstawowa im. Emilii Gierczak w Gródkowie
ul. Leśna 2, 42-575 Gródków
nr konta:
46 8438 0001 0000 3519 2000 0020
opis konta: dochody budżetu Gminy Psary

Informacje o kwocie do zapłaty za poprzedni miesiąc uzyskają Państwo u pani intendentki.
Dzieci 6- letnie mają zapewniony darmowy pobyt w przedszkolu.

Opłaty za wyżywienie:

Posiłki zapewnia szkolna kuchnia. Są to: śniadanie, obiad, podwieczorek.

Stawkę żywieniową na nowy rok przekazuje do wiadomości rodziców pani intendent.

Opłaty do 10-tego każdego miesiąc na dany miesiąc na konto:

Bank Spółdzielczy w Będzinie oddział w Psarach

88 8438 0001 0000 3519 2000 0040

z dopiskiem – imię i nazwisko dziecka

Jadłospis jest dostępny na tablicy ogłoszeń przy wejściu do przedszkola oraz na stronie szkoły w zakładce Rodzice.

Ubezpieczenie:

Rodzice ubezpieczają dzieci we własnym zakresie.

Sposób komunikowania się z rodzicami:

Każda z grup przedszkolnych ma swoją grupę na znanym portalu społecznościowym.

Oprócz tego informacje są wywieszane na tablicy informacyjnej przy wejściu do przedszkola..