KADRA

15 lipiec 2018
  • DYREKTOR ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W GRÓDKOWIE

mgr Beata Polaniecka

  • NAUCZYCIELE

Katarzyna Gwiazda - wychowawca grupy, terapeuta pedagogiczny

Anna Golanka -  - wychowawca grupy, logopeda

Dominika Łuszcz - wychowawca grupy, terapeuta ręki

Olga Sadłoń - wychowawca grupy, prowadzący zajęcia logorytmiczne

Krystyna Jaworska – wychowawca grupy, terapeuta pedagogiczny

Danuta Zaręba - wychowawca grupy

Paweł Trefon - nauczyciel religii

Monika Rafalska - Suchanek - nauczyciel języka angielskiego

  • PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

Edyta Białas - sekretarz szkoły

Karolina  Białas - intendent

Beata Czajer - woźna oddziałowa

Agnieszka Maciejczyk - woźna oddziałowa

Iwona Lis – pomoc nauczyciela

Jacek Szurgot - konserwator

Renata Kujawska - sprzątaczka