ROZKŁAD DNIA

15 lipiec 2018

Godziny zajęć

Zagospodarowanie czasu

6.30 – 8.15

Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi, zabawy dowolne - stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci. Zabawy dowolne. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym oraz zabawy integrujące grupę.

8.15 – 8.30

Poranne ćwiczenia gimnastyczne, rozmowy z dziećmi, zabawy ruchowe ze śpiewem. Przygotowanie do śniadania- czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe w łazience. Doskonalenie samodzielności.

8.30 – 9.00

Śniadanie. Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku. Czynności porządkowe, higieniczne  i samoobsługowe.

9.00 – 10.00

Zajęcia dydaktyczne. Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą, zgodnie z realizacją Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego. Kształtowanie właściwej postawy społecznej w czasie zajęć i zabaw, stwarzanie sytuacji sprzyjających podejmowaniu inicjatywy przez dzieci.

10.00 – 11.45

Zajęcia i zabawy twórcze oraz ruchowe zgodnie z tematyką zajęć. Zabawy swobodne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, zabawy tropiące, wycieczki  i spacery - obserwacja środowisk przyrodniczych i społecznych  w najbliższym otoczeniu przedszkola.

11.45 – 12.00

Przygotowanie do obiadu, doskonalenie czynności samoobsługowych  w szatni i łazience.

12.00 – 12.30

Obiad. Kształtowanie umiejętności kulturalnego zachowania przy stole, ćwiczenie prawidłowego posługiwania się sztućcami, wyrabianie nawyku zdrowego odżywiania.

12.30 – 13.00

Relaksacja. Zapewnienie dzieciom różnych form relaksu: ćwiczenia wyciszające, słuchanie muzyki relaksacyjnej, czytanie książek, słuchanie bajek i opowiadań, rozmowa na ich temat.

13.00 – 13.45

Zabawy integrujące grupę. Działania plastyczno–konstrukcyjne. Ćwiczenia i zabawy ogólnorozwojowe doskonalące percepcję słuchową  i wzrokową oraz grafomotorykę. Zajęcia umuzykalniające, sprawnościowej dodatkowe.

13.45 – 14.00

Przygotowanie do podwieczorku, doskonalenie czynności samoobsługowych, czynności organizacyjne.

14.00 – 14.15

Podwieczorek. Doskonalenie umiejętności kulturalnego zachowania przy stole.

14.15 – 16.30

Rozchodzenie się dzieci. Zabawy dowolne w sali lub na świeżym powietrzu według zainteresowań dzieci, zabawy inspirowane przez dzieci, gry i zabawy ruchowe, praca indywidualna wspomagająca rozwój dziecka, prace porządkowe.