REKRUTACJA

15 lipiec 2018

 

ZAPRASZAMY DO PRZEDSZKOLA W GRÓDKOWIE

Wszystkie potrzebne informacje znajdują się poniżej lub pod telefonem:
32 267 22 40.
Rekrutacja dotyczy nowych dzieci. Te już uczęszczające do nas,
po złożeniu deklaracji, są automatycznie zapisane na nowy rok.
Zapraszamy dzieci z terenu naszej  gminy, a jeśli będą miejsca,
również z innych gmin.
 
DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
REGULAMIN REKRUTACJI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
TERMINY REKRUTACJI
WNIOSEK O PRZYJECIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA
OŚWIADCZENIE WOLI PRZYJĘCIA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
ZAŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU
OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE STUDIA/NAUKĘ RODZICA
OŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU RODZEŃSTWA DO SZKOŁY
OŚWIADCZENIE O RODZINIE WIELODZIETNEJ
OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA
OŚWIADCZENIE O ZAMIESZKANIU KANDYDATA W OBWODZIE SZKOŁY