INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

03 czerwiec 2019
  • Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary w Gródkowie, ul. Zwycięstwa 2, 42-575 Gródków, tel.: 32 267 22 59.
  • Komenda Powiatowa Policji w Będzinie, ul. Generała Józefa Bema 1, 42-500 Będzin, tel: 32 368 02 00.
  • Komisariat Policji w Wojkowicach, ul. Jana III Sobieskiego 125, 42-580 Wojkowice, : 32 269 17 10.
  • Ośrodek Pomocy Społecznej w Psarach, ul. Szkolna 100, 42-512 Psary, : 32 267 22 62.
  • Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Będzinie, ul. Krasickiego 17, 42-500 Będzin, 32 267 43 52.
  • Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Będzinie, ul. 11 Listopada 5, 42- 500 Będzin, tel.: 32 267 44 01.
  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Krasickiego 17, 42- 500 Będzin, : 32 267 81 08.
  • Sąd Rejonowy – Sąd Rodzinny i Nieletnich w Będzinie, ul. Sączewskiego 23, 42-500 Będzin, tel.: 32 368 81 88.