REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ NA ROK 2024/2025

18 marzec 2024

 

Obwód Szkoły Podstawowej w Gródkowie

Na podstawie uchwały Rady Gminy nr XXVII/295/2017 z 23 lutego 2017r. do obwodu Szkoły Podstawowej w Gródkowie należą dzieci zamieszkałe:

Sołectwo Gródków: w całości

Sołectwo Psary: ulice -  Kolejowa, Leśna, Wspólna, Wolności, Irysów

 REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY I  2024/2025
 TERMINY REKRUTACJI
 KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
 OŚWIADCZENIE O ZAMIESZKANIU RODZICÓW
 OŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU RODZEŃSTWA DO SZKOŁY
 ZGŁOSZENIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ
  WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ