PROJEKT ZŁOTE SZKOŁY

01 marzec 2024
W ramach projektu Złote Szkoły uczniowie przeprowadzili warsztat uczniowski.
Zadanie polegało na przeprowadzeniu przez uczniów z drużyny zajęć edukacyjnych dla uczestników, które popularyzowały temat „Polski złoty w obiegu od 100 lat – NBP i jego funkcja emisyjna”. Każda z grup przygotowała prezentację multimedialną. Do prezentacji jedna z grup przygotowała kartę pracy a druga Quizz na platformie Kahoot. Zadania wywołały wiele emocji ponieważ obie drużyny bardzo zaangażowały się w przygotowanie . Zdobyły podczas tego projektu bardzo dużą wiedzę na temat Polskiego złotego.