REKRUTACJA - WYNIKI

25 marzec 2024

Wyniki rekrutacji do klasy pierwszej i oddziału przedszkolnego są wywieszone na zewnątrz szkoły, w gablocie obok głównego wejścia.