POŻEGNANIE KLASY VIII

20 czerwiec 2024
„Nic dwa razy się nie zdarza i nie zdarzy”- te słowa wyśpiewane przez chórek dziewcząt z klasy VI rozpoczął dzisiejszą uroczystość. Jej bohaterami byli uczniowie klasy VIII. Rozpoczęli naukę w szkole 1 września 2016 r., a dziś szczęśliwie w 100% ją zakończyli. Wszyscy byliśmy świadkami, jak na naszych oczach dawni pierwszoklasiści wyrośli na niezwykłych młodych ludzi, spełniający się w absolutnie różnych dziedzinach życia szkolnego – konkursach wiedzy i zawodach sportowych, w występach artystycznych i w wolontariacie, w pracach samorządu szkolnego i realizacji różnorodnych projektów.
Dzisiejsze spotkanie było okazją do podsumowania ośmiu lat wypełnionych nie tylko pracą. Sześcioro uczniów odbierze jutro z rąk pani dyrektor świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem. Tytuł Najlepszego absolwenta A.D. 2024 r. otrzymała Sonia Rytel. Wręczono dyplomy podziękowania za pracę w samorządzie oraz w poczcie sztandarowym. W sposób szczególny uhonorowano również drugich bohaterów tego dnia – rodziców naszych ósmoklasistów. Przez te wszystkie lata dzielnie wspierali swoje dzieci i służyli pomocą we wszystkich szkolnych sprawach. Nie mogło zabraknąć również podziękowań dla dyrekcji, wychowawców, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi. Były momenty wyciskające łzy z oczu.
Najweselszym momentem spotkania było pożegnanie przygotowane przez przedstawicieli klas VI i VII. Nadzwyczajnie zwołana rada pedagogiczna wyróżniła wszystkich ósmoklasistów specjalnymi medalami.
Dziękując im za cudowną obecność wśród nas, życzymy im powodzenia w nowych szkołach, by spełniły ich oczekiwania, by otaczali ich przyjaźni ludzie.