ŚWIETLICA

18 lipiec 2018

Świetlica szkolna jest miejscem, w którym uczniowie naszej szkoły mogą miło, przyjemnie i pożytecznie spędzić czas przed i po lekcjach i w oczekiwaniu na zajęcia dodatkowe. Świetlica szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 16.00. W roku szkolnym 2019/2020 wychowawcami świetlicy szkolnej są: mgr Monika Rafalska-Suchanek i mgr Daria Wyszyńska.
Świetlica szkolna fukcjonuje po aby pomagać rodzicom w wychowywaniu dzieci i zapewnić dzieciom opiekę do momentu powrotu rodziców. Świetlica szkolna jest miejsce, które ma w szkolnej przestrzeni wyjątkową pozycję. To neutralny teren, nie przynależny żadnej klasie, żadnemu przedmiotowi, żadnej pracowni, ale wspólny. Tutaj można spotkać się z kolegami przed i po zajęciach, zagrać w szachy, warcaby, gry planszowe i komputerowe, rysować i malować. Jest to miejsce, w którym każdy uczeń może kształcić i rozwijać swoje zainteresowania, może sprawdzić swoje koncepcje, dokonywać prób i nie obawiać się oceny czy porażki. Tutaj wspieramy kreatywność, samodzielność i innowacyjność naszych uczniów, nie ma tu złych odpowiedzi ani kiepskich pomysłów. W trakcie organizowanych zajęć świetlicowych pragniemy dać szansę wykazać się uczniowi słabemu w nauce, często zniechęconemu brakiem osiągnięć i jednocześnie rozwinąć szczególne zainteresowania uczniów wybitnie zdolnych.
Dzieci przebywające w świetlicy biorą udział w licznych zajęciach organizowanych przez opiekunów. W tym roku są to m.in.: zajęcia plastyczne, czytelnicze, ruchowe, muzyczne, językowe, matematyczne, gry i zabawy stolikowe oraz konstrukcyjne. Ponadto uczniowie mają czas na swobodne zabawy zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Korzystają także z licznych gier i zabawek zgromadzonych w świetlicy. Dzieci mają także możliwość oglądania ulubionych filmów animowanych czy słuchania muzyki. Wśród wielu różnorodnych form zajęć świetlicowych najbardziej lubianymi przez dzieci są zajęcia o charakterze plastyczno-technicznym oraz zabawy ruchowe, dlatego też poświęca się im dużo czasu. Prace uczniów eksponowane są na gazetkach ściennych dekorujących świetlicę pozwalając tym samym zaistnieć uczniom, którzy biorą czynny udział w zajęciach plastycznych. Dzieci również chętnie odrabiają prace domowe pod okiem wychowawców świetlicy, którzy służą im pomocą w każdej chwili. Dużym zainteresowaniem cieszą się spacery oraz zabawy ruchowe na placu zabaw czy boisku sportowym.